PLAN ZBAWIENIA

Zespół: K.Wojciechowski, P.Drozdowicz,M.Kuś
J.Morawski, E.Choińska, B.Stolarska, M.Pereniuk, P.Kuś
D.Popadeńczuk, E.Sochacka, W.Ślusarczyk, M.Burniak,
Warsztat Terapii Zajęciowej
Caritas im.św.Krzysztofa
Lwówek Śląski
Opiekun – Joanna Pluta