KOMUNIKAT

Zakończył się 1. etap Przeglądu. Do udziału
zgłosiło się łącznie  389 osób.  Nadesłano reprodukcje
prac plastycznych (OBRAZY i FORMY) i fotograficznych (FOTO)  oraz  zapisane na video fragmenty produkcji solowych
i zespołowych w kategoriach recytacja (SŁOWO),
taniec (RUCH), muzyka i śpiew (DŹWIĘKI),
prezentacje teatralne (SCENA).
Wszystkie zgłoszenia umieszczone są
w poszczególnych sekcjach, na stronie www.galerion.org

Zgłaszający reprezentują dolnośląskie szkoły specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki wsparcia,  domy i kluby seniora , stowarzyszenia i  fundacje a takze siebie jako indywidualnych,  „niezrzeszonych” twórców.

Uczestnicy w podziale na specjalności:
DŹWIĘKI (muzyka i śpiew) 58 wykonawców, w tym 24 solistów i 2 zespoły  (19 + 15)
SŁOWA (RECYTACJE)  8 recytatorów
RUCH (taniec) 25 tancerzy, w tym 6 solistów i trzy zespoły.
SCENA (teatr) 8 zespołów teatralnych, łącznie 70 aktorów (7+11+6+2+12+14+9+9)
LITERY (poezja) 24 autorów
FOTO (fotografie) 25 autorów, którzy nadesłali łącznie  45 prac.
FORMY (rzeźby i prace przestrzenne)  56 twórców
OBRAZY (malarstwo, rysunek) 103 autorów

Przyjmując, że na każdego uczestnika przypada jeden opiekun, w tegoroczną edycję  Dolnośląskiego Przeglądu GaleriON zaangażowało się  (nie licząc organizatorów i przyszłej (jak przyjdzie:) publiczności wystaw i koncertów) około 800 osób.

Komisja artystyczna obecnie zapoznaje się z nadesłanymi materiałami i wkrótce dokona wyboru Laureatów, spośród twórców, solistów i zespołów , których prace lub osobiste występy zaprezentowane będą w dniach FINAŁU tj: 16 i 17 września br.
w Kamiennej Górze i Jaworze. Do zobaczenia